PositiveTalk

Låt vårt samtal motivera, inspirera och vägleda dig.

PositiveTalk bedriver bland annat samtalsterapi, mindfulness och coaching oavsett vart du bor. 

Vår ideologi är att det inte ska vara svårt att få hjälp. Få den hjälp du behöver på svenska, persiska eller engelska. Få den i miljön du känner dig trygg i oavsett om det är online eller fysiskt. 

BOKNING

SE LEDIGA TIDER

BEHANDLARE

Svenska - persiska - engelska

Nazanin Zarei

samtalsterapeut

Reikiutövare

I grunden är jag utbildad fritidsledare och har arbetat med barn och ungdomar i många år. Jag är samtalsterapeut där psykosyntesen är min främsta inriktning. Personlig utveckling och det inre arbetet ligger mig varmt om hjärtat likaså coaching, ledarskap och mindfulness. Jag utövar även reiki healing och har många års erfarenhet av det. Att få kombinera dessa olika inriktningar har utvecklat mig och gett mig nya synsätt på psykisk hälsa.

Vi kommer att mötas i ett samtal. Jag vill tillsammans med dig skapa ett tryggt space. Med hjälp av psykosyntesen och andra erfarenheter kan jag möta dig i det du kommer med. I det här spacet finns villkorslöst kärlek för att läka i.

Vi börjar med en gratis konsultation på 30 min för att se om jag är rätt terapeut för dig.    

Jag tar emot klienter per telefon, videolänk och fysiskt i Göteborg.

METODER

Svenska - periska - engelska

PositiveTalk inriktningar är inom terapi och healing.

Psykosyntes kan beskrivas som en livs- och utvecklingsprocess som hjälper oss att organisera och harmonisera alla våra inre, ibland motsägelsefulla, sidor eller delar. 

Oavsett vilket problem som behandlas, kännetecknas KBT av ett strukturerat upplägg och ett undersökande samarbete mellan terapeuten och klienten. Klienten informeras om arbetssättet, och sedan kartlägger man med en så kallad beteendeanalys vad som utlöser problemen och gör att de kvarstår.

Ett coachande ledarskap bygger på att medarbetaren känner sig själv bäst och vet vad den behöver. Coachningen utgår ifrån medarbetarens och gruppens vilja till lärande och utveckling.

ACT eller, Assertive Community Treatment, benämns även en ”aktiv uppsökande integrerad samhällsbaserad behandling och rehabilitering”. Det finns flera olika modeller av ACT men gemensamt är att det är en samordnad, av kommunen och landstinget, vård- och stödinsats som bygger på case management.

Miljö och atmosfär spelar stor roll för att kunna känna sig bekväm nog att öppna sig och möta sig själv. Jag tycker att det är viktigt att du är i den bästa miljön enligt dig därför erbjuder jag walk and talk i en miljö som vi kommer överens om och tar en promenad tillsammans. Trygghet är första steget på din resa.

I en gruppterapi samlas ett antal personer och samtalar kring ett gemensamt eller flera olika problem. Hur gruppen är sammansatt beror på vad som ska behandlas. Som ett alternativ till individuell psykoterapi utförs många psykologiska behandlingar också i grupp.

Jag erbjuder terapi på bland annat svenska, persiska och engelska. Tillgänglighet är viktigt, flexibla tider kvällar och helger, både via videolänk, telefon samt fysisk session i Göteborg. 

psykologiform

psykologiform

Healing

Svenska - periska - engelska

PositiveTalk erbjuder reikihealing i kombination med terapi

  • Reiki healning
  • Chakrabalansering 

Reiki healing är en japansk energi överföringsmetod som har använts i många år för att frigöra stress, ångest, oro, sår och smärta. Genom att kombiner healing och terapi kan man gå djupt in i såren, skapa en balans och frigöra blockeringar. 

Healing är effektiv för sömnproblem, att landa i kroppen och även skapa ett energiflöde genom en chakrabalansering som visar var dessa blockeringar sitter.

En session börjar med att vi har ett samtal kring vad du kommer med och vilka behov du har. Energiöverföringen sker genom en aurarensning och en chakrabalansering med hjälp av mina händer som jag lägger ovanpå dig. 

energihealing

energihealing

KOM I KONTAKT

Har du funderingar eller tankar? Kontakta gärna oss 

Hitta oss på