Låt vårt samtal motivera,
inspirera och vägleda dig

Vägen till klarhet och inre lugn, i en värld där vardagens krav ofta känns överväldigande erbjuder samtalsterapi en trygg plats för att utforska dina tankar och känslor. Genom stöd från en erfaren terapeut kan du bearbeta svåra upplevelser och utveckla strategier för att hantera livets utmaningar.

circles image 27
Vector 1
Positive Talk

PositiveTalk bedriver bland annat samtalsterapi, mindfulness och coaching oavsett vart du bor.

Vår ideologi är att det inte ska vara svårt att få hjälp. Få den hjälp du behöver på svenska, persiska eller engelska. Få den i miljön du känner dig trygg i oavsett om det är online eller fysiskt.

Mask group Mask group
SAMTALSTERAPEUT
REIKIUTÖVARE
Nazanin Zarei

Jag är diplomerad samtalsterapeut där psykosyntesen är min främsta inriktning. Personlig utveckling och det inre arbetet ligger mig varmt om hjärtat likaså coaching, ledarskap och mindfulness. Jag utövar även reiki healing och har många års erfarenhet av det. Mitt arbete och synsätt på psykisk hälsa har utvecklats genom dessa olika inriktningar.

Vi kommer mötas i ett samtal där vi tillsammans skapar ett tryggt utrymme (space). Jag kommer möta dig, med hjälp av psykosyntesen och andra livserfarenheter, i det du infinner dig i. I det här spacet finns villkorslöst kärlek för att läka i.

Vi börjar med en gratis konsultation på 15 min för att se om jag är rätt terapeut för dig. Jag tar emot klienter per telefon, videolänk och fysiskt i Göteborg.

Bokning

Se lediga tider
Author
Metoder
SVENSKA
PERSISKA
ENGELSKA

PositiveTalk inriktningar är inom terapi och healing.

1
Psykosyntesterapi

Psykosyntes kan beskrivas som en livs- och utvecklingsprocess som hjälper oss att organisera och harmonisera alla våra inre, ibland motsägelsefulla, sidor eller delar. 

2
KBT (Kognitiv Beteendeterapi)

Oavsett vilket problem som behandlas, kännetecknas KBT av ett strukturerat upplägg och ett undersökande samarbete mellan terapeuten och klienten. Klienten informeras om arbetssättet, och sedan kartlägger man med en så kallad beteendeanalys vad som utlöser problemen och gör att de kvarstår.

3
Coaching, ledarskap

Ett coachande ledarskap bygger på att medarbetaren känner sig själv bäst och vet vad den behöver. Coachningen utgår ifrån medarbetarens och gruppens vilja till lärande och utveckling.

4
ACT (Acceptance and commitment therapy)

ACT eller, Assertive Community Treatment, benämns även en ”aktiv uppsökande integrerad samhällsbaserad behandling och rehabilitering”. Det finns flera olika modeller av ACT men gemensamt är att det är en samordnad, av kommunen och landstinget, vård- och stödinsats som bygger på case management.

5
Walk and Talk

Miljö och atmosfär spelar stor roll för att kunna känna sig bekväm nog att öppna sig och möta sig själv. Jag tycker att det är viktigt att du är i den bästa miljön enligt dig därför erbjuder jag walk and talk i en miljö som vi kommer överens om och tar en promenad tillsammans. Trygghet är första steget på din resa.

6
Gruppterapi

Jag erbjuder terapi på bland annat svenska, persiska och engelska. Tillgänglighet är viktigt, flexibla tider kvällar och helger, både via videolänk, telefon samt fysisk session i Göteborg.

Healing
SVENSKA
PERSISKA
ENGELSKA

PositiveTalk erbjuder reikihealing i kombination med terapi

  • Reiki healning
  • Chakrabalansering

Reiki healing är en japansk energi överföringsmetod som har använts i många år för att frigöra stress, ångest, oro, sår och smärta. Genom att kombiner healing och terapi kan man gå djupt in i såren, skapa en balans och frigöra blockeringar.
Healing är effektiv för sömnproblem, att landa i kroppen och även skapa ett energiflöde genom en chakrabalansering som visar var dessa blockeringar sitter.
En session börjar med att vi har ett samtal kring vad du kommer med och vilka behov du har. Energiöverföringen sker genom en aurarensning och en chakrabalansering med hjälp av mina händer som jag lägger ovanpå dig.

Mask group
KOM I KONTAKT

Har du funderingar eller tankar? Kontakta gärna oss

HITTA OSS PÅ
Vector 214 Vector 2143
Frame 11
circles image 27

Låt vårt samtal motivera,
inspirera och vägleda dig

Vägen till klarhet och inre lugn, i en värld där vardagens krav ofta känns överväldigande erbjuder samtalsterapi en trygg plats för att utforska dina tankar och känslor. Genom stöd från en erfaren terapeut kan du bearbeta svåra upplevelser och utveckla strategier för att hantera livets utmaningar.

Positive Talk

PositiveTalk bedriver bland annat samtalsterapi, mindfulness och coaching oavsett vart du bor.

Vår ideologi är att det inte ska vara svårt att få hjälp. Få den hjälp du behöver på svenska, persiska eller engelska. Få den i miljön du känner dig trygg i oavsett om det är online eller fysiskt.

Vector 1
SAMTALSTERAPEUT
REIKIUTÖVARE
Nazanin Zarei

Jag är diplomerad samtalsterapeut där psykosyntesen är min främsta inriktning. Personlig utveckling och det inre arbetet ligger mig varmt om hjärtat likaså coaching, ledarskap och mindfulness. Jag utövar även reiki healing och har många års erfarenhet av det. Mitt arbete och synsätt på psykisk hälsa har utvecklats genom dessa olika inriktningar.

Vi kommer mötas i ett samtal där vi tillsammans skapar ett tryggt utrymme (space). Jag kommer möta dig, med hjälp av psykosyntesen och andra livserfarenheter, i det du infinner dig i. I det här spacet finns villkorslöst kärlek för att läka i.

Vi börjar med en gratis konsultation på 15 min för att se om jag är rätt terapeut för dig. Jag tar emot klienter per telefon, videolänk och fysiskt i Göteborg.

Mask group Mask group

Bokning

Se lediga tider
Author
Metoder
SVENSKA
PERSISKA
ENGELSKA

PositiveTalk inriktningar är inom terapi och healing.

1
Psykosyntesterapi

Psykosyntes kan beskrivas som en livs- och utvecklingsprocess som hjälper oss att organisera och harmonisera alla våra inre, ibland motsägelsefulla, sidor eller delar. 

2
KBT (Kognitiv Beteendeterapi)

Oavsett vilket problem som behandlas, kännetecknas KBT av ett strukturerat upplägg och ett undersökande samarbete mellan terapeuten och klienten. Klienten informeras om arbetssättet, och sedan kartlägger man med en så kallad beteendeanalys vad som utlöser problemen och gör att de kvarstår.

3
Coaching, ledarskap

Ett coachande ledarskap bygger på att medarbetaren känner sig själv bäst och vet vad den behöver. Coachningen utgår ifrån medarbetarens och gruppens vilja till lärande och utveckling.

4
ACT (Acceptance and commitment therapy)

ACT eller, Assertive Community Treatment, benämns även en ”aktiv uppsökande integrerad samhällsbaserad behandling och rehabilitering”. Det finns flera olika modeller av ACT men gemensamt är att det är en samordnad, av kommunen och landstinget, vård- och stödinsats som bygger på case management.

5
Walk and Talk

Miljö och atmosfär spelar stor roll för att kunna känna sig bekväm nog att öppna sig och möta sig själv. Jag tycker att det är viktigt att du är i den bästa miljön enligt dig därför erbjuder jag walk and talk i en miljö som vi kommer överens om och tar en promenad tillsammans. Trygghet är första steget på din resa.

6
Gruppterapi

Jag erbjuder terapi på bland annat svenska, persiska och engelska. Tillgänglighet är viktigt, flexibla tider kvällar och helger, både via videolänk, telefon samt fysisk session i Göteborg.

Healing
SVENSKA
PERSISKA
ENGELSKA

PositiveTalk erbjuder reikihealing i kombination med terapi

  • Reiki healning
  • Chakrabalansering

Reiki healing är en japansk energi överföringsmetod som har använts i många år för att frigöra stress, ångest, oro, sår och smärta. Genom att kombiner healing och terapi kan man gå djupt in i såren, skapa en balans och frigöra blockeringar.
Healing är effektiv för sömnproblem, att landa i kroppen och även skapa ett energiflöde genom en chakrabalansering som visar var dessa blockeringar sitter.
En session börjar med att vi har ett samtal kring vad du kommer med och vilka behov du har. Energiöverföringen sker genom en aurarensning och en chakrabalansering med hjälp av mina händer som jag lägger ovanpå dig.

Mask group
KOM I KONTAKT

Har du funderingar eller tankar? Kontakta gärna oss

HITTA OSS PÅ

Låt vårt samtal motivera,
inspirera och vägleda dig

Vägen till klarhet och inre lugn, i en värld där vardagens krav ofta känns överväldigande erbjuder samtalsterapi en trygg plats för att utforska dina tankar och känslor. Genom stöd från en erfaren terapeut kan du bearbeta svåra upplevelser och utveckla strategier för att hantera livets utmaningar.

circles image 27
Positive Talk

PositiveTalk bedriver bland annat samtalsterapi, mindfulness och coaching oavsett vart du bor.

Vår ideologi är att det inte ska vara svårt att få hjälp. Få den hjälp du behöver på svenska, persiska eller engelska. Få den i miljön du känner dig trygg i oavsett om det är online eller fysiskt.

Vector 1
Mask group Mask group
SAMTALSTERAPEUT
REIKIUTÖVARE
Nazanin Zarei

Jag är diplomerad samtalsterapeut där psykosyntesen är min främsta inriktning. Personlig utveckling och det inre arbetet ligger mig varmt om hjärtat likaså coaching, ledarskap och mindfulness. Jag utövar även reiki healing och har många års erfarenhet av det. Mitt arbete och synsätt på psykisk hälsa har utvecklats genom dessa olika inriktningar.

Vi kommer mötas i ett samtal där vi tillsammans skapar ett tryggt utrymme (space). Jag kommer möta dig, med hjälp av psykosyntesen och andra livserfarenheter, i det du infinner dig i. I det här spacet finns villkorslöst kärlek för att läka i.

Vi börjar med en gratis konsultation på 15 min för att se om jag är rätt terapeut för dig. Jag tar emot klienter per telefon, videolänk och fysiskt i Göteborg.

Bokning

Se lediga tider
Author
Metoder
SVENSKA
PERSISKA
PERSISKA

PositiveTalk inriktningar är inom terapi och healing.

1
Psykosyntesterapi

Psykosyntes kan beskrivas som en livs- och utvecklingsprocess som hjälper oss att organisera och harmonisera alla våra inre, ibland motsägelsefulla, sidor eller delar. 

2
KBT (Kognitiv Beteendeterapi)

Oavsett vilket problem som behandlas, kännetecknas KBT av ett strukturerat upplägg och ett undersökande samarbete mellan terapeuten och klienten. Klienten informeras om arbetssättet, och sedan kartlägger man med en så kallad beteendeanalys vad som utlöser problemen och gör att de kvarstår.

3
Coaching, ledarskap

Ett coachande ledarskap bygger på att medarbetaren känner sig själv bäst och vet vad den behöver. Coachningen utgår ifrån medarbetarens och gruppens vilja till lärande och utveckling.

4
ACT (Acceptance and commitment therapy)

ACT eller, Assertive Community Treatment, benämns även en ”aktiv uppsökande integrerad samhällsbaserad behandling och rehabilitering”. Det finns flera olika modeller av ACT men gemensamt är att det är en samordnad, av kommunen och landstinget, vård- och stödinsats som bygger på case management.

5
Walk and Talk

Miljö och atmosfär spelar stor roll för att kunna känna sig bekväm nog att öppna sig och möta sig själv. Jag tycker att det är viktigt att du är i den bästa miljön enligt dig därför erbjuder jag walk and talk i en miljö som vi kommer överens om och tar en promenad tillsammans. Trygghet är första steget på din resa.

6
Gruppterapi

Jag erbjuder terapi på bland annat svenska, persiska och engelska. Tillgänglighet är viktigt, flexibla tider kvällar och helger, både via videolänk, telefon samt fysisk session i Göteborg.

Healing
SVENSKA
PERSISKA
ENGELSKA

PositiveTalk erbjuder reikihealing i kombination med terapi

  • Reiki healning
  • Chakrabalansering

Reiki healing är en japansk energi överföringsmetod som har använts i många år för att frigöra stress, ångest, oro, sår och smärta. Genom att kombiner healing och terapi kan man gå djupt in i såren, skapa en balans och frigöra blockeringar.
Healing är effektiv för sömnproblem, att landa i kroppen och även skapa ett energiflöde genom en chakrabalansering som visar var dessa blockeringar sitter.
En session börjar med att vi har ett samtal kring vad du kommer med och vilka behov du har. Energiöverföringen sker genom en aurarensning och en chakrabalansering med hjälp av mina händer som jag lägger ovanpå dig.

Mask group
KOM I KONTAKT

Har du funderingar eller tankar? Kontakta gärna oss

HITTA OSS PÅ
Frame 8
Vector 214