Frame 11

Villkor

Villkor och bokningsregler

1. Bokning och avbokning:

 • Kunden förbinder sig att boka samtalsterapisessioner i förväg genom PositiveTalks bokningssystem.
 • Avbokning av sessioner måste ske minst 24 timmar före sessionens planerade starttid för att undvika en avbokningsavgift. För fysiska möten måste avbokning även bekräftas genom att kontakta PositiveTalk via antingen telefon eller per mail.

2. Betalning:

 • Kunden förbinder sig att betala för samtalsterapisessioner enligt den angivna avgiftsstrukturen.
 • Betalning måste göras i förväg eller vid bokningstillfället genom PositiveTalks betalningsalternativ. För online-sessioner måste betalning vara genomförd innan sessionens starttid.

3. Sekretess och integritet:

 • PositiveTalk åtar sig att skydda kundens sekretess och personuppgifter enligt gällande lagar och etiska normer.
 • Kunden förbinder sig att respektera terapeutens sekretess och integritet genom att inte dela konfidentiell information som utbyts under sessionerna med andra utan samtycke.

4. Tekniska krav för online-sessioner:

 • Kunden ansvarar för att ha tillgång till lämplig teknisk utrustning (t.ex. dator, internetanslutning, webbkamera, mikrofon) och programvara för att delta i online-samtalsterapisessioner.
 • Kunden måste testa sin utrustning och internetanslutning innan sessionens starttid för att säkerställa en stabil och problemfri upplevelse.

5. Ansvarsfriskrivning:

 • PositiveTalk tillhandahåller terapi som en tjänst och kan inte garantera specifika resultat eller utfall av terapin.
 • Kunden förstår att terapi är en process som kan variera i längd och effektivitet för varje individ.

6. Etik och uppförande:

 • Kunden förbinder sig att delta i samtalsterapisessioner med respekt och öppenhet gentemot terapeuten och andra deltagare, oavsett om det är online eller i person.

7. Jurisdiktion och tvistlösning:

 • Eventuella tvister eller tvister som uppstår mellan kunden och PositiveTalk ska försöka lösas genom förhandlingar. Om förhandlingar misslyckas ska tvisten lösas enligt svensk lag och i en domstol i Sverige.